Бързина

Адреналинни игри за бързина

Гигантски слалом

По наредени жалони се изпълнява слалом с кобилица, натоварена с тежести.

 

 

 

Герой - Катерене по конопено въже или стълба

Състезателят взима със себе си първата буква от думичката "Герой" и се катери по 3-метровото въже или стълба. Буквичките се нареждат на таблото в определена последователност до изписване на текста.