Бързина

Адреналинни игри за бързина

Гигантски слалом

По наредени жалони се изпълнява слалом с кобилица, натоварена с тежести.