Силови

Силови адреналинни игри

Придвижване по таван със стремена

 

С две стремена се придвижвате за време по висящи от тавана 9 бр. куки на разстояние 1 м една от друга.


Преодоляване на препятствия на тавана

Започва се със скок от люлееща се люлка към каруцарско колело, след което се прехвърляте към две халки, висящи на куки от тавана. С тяхна помощ преминавате 9 бр. куки и след това се прехвърляте на висяща отново от тавана пиратска мрежа. Заобикаляте я от свободния й край и играта завършва с преминаване по висящи хоризонтално стълба. Играта е за време.


 

Катерене по мачта


Катеренето по мачтата се извършва посредством три клина, които се поставят в отвори, разположени на мачтата под различен ъгъл, с цел да се затрудни състезателят. С цел обезопасяване на състезателя, същият е обезопасен с подсигуряваща система.Алпинист

 

На специално напревена дървена конструкция с обратен наклон, са монтирани хоризонтално разположени 8 лоста на разстояние във височина един от друг 20 см. Състезателят трябва да се прехвърля във възходящ ред едновременно с отскок на двете ръце.

 

 

Канадска борба

 

Играта е със състезателен характер.