Сръчност

Адреналинни игри за сръчност

Равновесие по цилиндри


Преминава се по билото на 3 цилиндъра, които се движат и по които трябва да се запази баланс. Целта е да се преодолеят без докосване или падане върху предпазната настилка. Играта е за постигане на най - добро време.
Майсторско кормуване

 

На 4-метрова дъска са разположени зигзагобразно вратички, които трябва да се преминат с билярдна топка. Управлението на топката се извършва посредством накланяне на дъската в подходящата посока. Играта завършва успешно, когато сте преминали през всички врати и сте се върнали в изходна позиция.