Съобразителност

Адреналинни игри за съобразителност

Баланс по греда с топка

Състезателят се изкачва по наклонена греда, бутайки  пред себе си  прозрачна топка с 2м диаметър. Целта е да се запази равновесие по наклонената помощна греда, а след това - по  хоризонталната. Трябва да се достигне до края на препятствието и да се върнете в изходна позиция без контакт с настилката.

 

 

Баланс с кобилица

Състезателят се изкачва по наклонена и хоризонтална греда с кобилица, натоварена с тежести в зависимост от възрастта на участниците.