Точност

Адреналинни игри за точност

Кантар

 

Играта е със занимателен характер и изисква съобразителност и бързина. На единия край на дървен кантар с рамена от по 2 метра, са натоварени тежести с тегло

30, 10, 7, 5 и 1 кг с общо тегло 160 кг. Трябва да разместите тежестите така, че заедно с вашето тегло да постигнете равновесие на системата, позволяващо достигане на целта през отвора. Играта е за най - бързо достигане до целта.