Акустика

Измерванията са направени от независим акустик  "Децибел" - инж. Станислав Филипов.
Измерванията са проведени при празна зала, като за измервателен сигнал е използван розов шум генериран през електроакустичната система на залата.
Измервателният сигнал е генериран с ниво LAeq = 90 dB(A), за да се осигури хомогенно звуково поле и добро отношение сигнал шум. Целта е да се елиминира въздействието на външни фонови шумове.
Направени са няколко измервания на времето на реверберация - RT60 в различни точки – на игрищата и на трибуните.
Измерванията са направени със следната измервателна апаратура:
1. Генератор на розов шум – NTI MR-PRO, версия на софтуера – v2.3
2. Спектрален анализатор – NTI XL-2, версия на софтуера – v3.3, инсталирани софтуерни пакети – STIPA option и Extended Acoustic Pack.
3. Измервателен микрофон – NTI M4260, калибриран фабрично – 28.8 mv/Pa

Анализ на измереното време за ревербеция RT60

Сравнение на акустичните показатели на големите концертни зали по света

Известната концертна зала Gasteig в Мюнхен,  която има същия обем - 30 000м3,  има RT-60  =1.9s , a нашата гордост е, че реверберацията на зала С.И.²Л.А. е с 0.01s по-добра.


 

Източник: Master Handbook of Acoustics 5th Edition (2009)

Професионално мнение

  • "Брилянтна акустика, всеки артист ще се чувства комфортно в тази зала. Препоръчвам я горещо за концерти!" Константин Цеков, ФСБ
  • "Перфектна акустика, перфектна зала, перфектен екип!" Иван Лечев, ФСБ