Адреналинни игри

Адреналинните игри са нещо иновативно, което няма да намерите никъде другаде! Те ще ви предизвикат да тествате своите умения: бързина, сила, ловкост, съобразителност, смелост.

Подходящи са както за състезание с приятели, така и за тийм билдинги.

И ако за възрастните те са предизвикателство, то за децата са несравнимо забавления за рождения ден (игрите се приспособяват за деца).

Сила: Придвижване по таван със стремена

С две стремена се придвижвате за време по висящи от тавана 9 бр. куки на разстояние 1 м една от друга.

 

Сила: Преодоляване на препятствия на тавана

Започва се със скок от люлееща се люлка към каруцарско колело, след което се прехвърляте към две халки, висящи на куки от тавана. С тяхна помощ преминавате 9 бр. куки и след това се прехвърляте на висяща отново от тавана пиратска мрежа. Заобикаляте я от свободния й край и играта завършва с преминаване по висящи хоризонтално стълба. Играта е за време.

 

Сила: Катерене по мачта

Катеренето по мачтата се извършва посредством три клина, които се поставят в отвори, разположени на мачтата под различен ъгъл, с цел да се затрудни състезателят. С цел обезопасяване на състезателя, същият е обезопасен с подсигуряваща система.


Сила: Алпинист

На специално напревена дървена конструкция с обратен наклон, са монтирани хоризонтално разположени 8 лоста на разстояние във височина един от друг 20 см. Състезателят трябва да се прехвърля във възходящ ред едновременно с отскок на двете ръце.


Сръчност: Майсторско кормуване

На 4-метрова дъска са разположени зигзагобразно вратички, които трябва да се преминат с билярдна топка. Управлението на топката се извършва посредством накланяне на дъската в подходящата посока. Играта завършва успешно, когато сте преминали през всички врати и сте се върнали в изходна позиция.


Сръчност:Равновесие по цилиндри

Преминава се по билото на 3 цилиндъра, които се движат и по които трябва да се запази баланс. Целта е да се преодолеят без докосване или падане върху предпазната настилка. Играта е за постигане на най - добро време.Точност: Кантар

Играта е със занимателен характер и изисква съобразителност и бързина. На единия край на дървен кантар с рамена от по 2 метра, са натоварени тежести с тегло

30, 10, 7, 5 и 1 кг с общо тегло 160 кг. Трябва да разместите тежестите така, че заедно с вашето тегло да постигнете равновесие на системата, позволяващо достигане на целта през отвора. Играта е за най - бързо достигане до целта.

 


Адреналин: Махалото

Игра със силно изразен адреналинен характер, С помощта на 10-метрово въже, закачено с единия си край към свода на игралната зала, се изпълнява скок от височина 8 метра. Получава се мах с амплитуда 20м и постигане на невероятно ускорение. Усещането е страховито, но носи голямо удовлетворение, както е нестихващо желание да изпиташ това смесено чувство отново и отново.Адреналин: Тролей

Играта е с определено адреналинен характер. Участникът е обезопасен с подвесна система и се спуска от височина 8 метра по две наклонени стоманени въжета  с помощта на две ролки.

 

Бързина: Гигантски слалом

По наредени жалони се изпълнява слалом с кобилица, натоварена с тежести.

 

Съобразителност: Баланс по греда с топка

Състезателят се изкачва по наклонена греда, бутайки  пред себе си  прозрачна топка с 2м диаметър. Целта е да се запази равновесие по наклонената помощна греда, а след това - по  хоризонталната. Трябва да се достигне до края на препятствието и да се върнете в изходна позиция без контакт с настилката.

 

Съобразителност: Баланс с кобилица

Състезателят се изкачва по наклонена и хоризонтална греда с кобилица, натоварена с тежести в зависимост от възрастта на участниците.

 

Смелост: Ходене по две въжета

На височина 8 метра са опънати две стоманени въжета с дължина 35 метра. Състезателят е обезопасен и, запазвайки равновесие, трябва да премине разстоянието, държейки се за копроново въже. Победителят се определя по постигнатия метраж за определено време.

 

Смелост: Ходене по въжета със ски

Състезателят се придвижва настрани по посоката на движение с приплъзване на ските, придържайки се за балансиращото въже. Използват се специално направени ски. Победителят се определя по постигнатия метраж за определено време.

 

Смелост: Каране на колело по въже

Състезателят виси на подвесна система, окачена за малко колело с педали, пригодено да се движи по стоманено въже. Победителят се определя по постигнатия метраж за определено време.

 

Смелост: Маймунски мост

Играта е да се ходи по едно стоманено въже, което безспорно е по-трудна задача.

Батут

Играта е със занимателен характер.

 

Канадска борба

Играта е със състезателен характер.